Synopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodes

 • 12 april 2020

  12 april 2020

  12/04/2020

  Voorganger in deze dienst op afstand is onze eigen dominee Jolande van Baardewijk

 • 11 april 2020

  11 april 2020

  12/04/2020

  Voorganger vanuit de kerk in Soest is Peter van den Berg

 • 10 april 2020

  10 april 2020

  12/04/2020

  Voorganger in deze dienst op afstand is onze eigen dominee Ds. Jolande van Baardewijk

 • 9 apil 2020

  9 apil 2020

  12/04/2020

  De Sedermaaltijd vanuit de huiskamer samen met iedereen in eigen huis die het mee wil vieren. De bijbelteksten die in deze viering voorbij komen zijn: - Exodus 12: 41,42 - 1 Cor. 5: 7 en 8 - Deut. 6: 4 -6 - Luc. 22: 7,8, 14 en 16 - Luc.22: 17 en 18 - Johannes 13: 1-9, 14 en 15 - Mattheus 9:13­ 15 - Exodus 12: 26 en 27 - Math. 26: 39 en 42 - Johannes 19: 31- 37 - Ex. 12:3-5 - Joh. 13: 26, 27 - Luc. 22: 19 en 20 - Psalm 116 - Mattheus 26: 29, 30

 • 5 april 2020

  5 april 2020

  12/04/2020

  In deze dienst op afstand gaat Peter van den Berg voor vanuit zijn eigen kerk in Soest

 • 29 maart 2020 Vesper Iona

  29 maart 2020 Vesper Iona

  28/03/2020

  Door de corona zijn we als PKN Duiven niet in staat om naar de kerk te gaan om de kerkdienst te bezoeken. Onze voorgangster, Jolande van Baardewijk, heeft daarom in een lege kerk deze dienst verzorgd. Naast de podcast Is dit ook te vinden via YouTube via bijgaande link: https://www.youtube.com/watch?v=uXGH45R28jk&list=PL3CqoE1_Nq6t5W3sluD8Ay3F0q7zglbip&index=2&t=0s Teksten van de liederen tijdens deze vesper Liedboek 440:1 Ga, stillen in den lande, uw koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wonderen doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. 2. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. 3. Wees onbezorgd, gij armen, aan kinderen gelijk; in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk. Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen, wil ook zijn

 • 29 maart 2020

  29 maart 2020

  28/03/2020

  5de zondag 40-dagentijd Door de corona zijn we als PKN Duiven niet in staat om naar de kerk te gaan om de kerkdienst te bezoeken. Onze voorgangster, Jolande van Baardewijk, heeft daarom in een lege kerk deze dienst verzorgd. Naast de podcast Is dit ook te vinden via YouTube via bijgaande link: https://www.youtube.com/watch?v=fvatuTzdjHY&list=PL3CqoE1_Nq6t5W3sluD8Ay3F0q7zglbip&index=3&t=0s Welkom Bemoediging en groet Muziek LB 802 ‘door de wereld gaat een woord’ 1. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. 4. Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Lezen Ezechiël 37:1-14 Luisteren Lenny Kuhr - De

 • 22 maart 2020

  22 maart 2020

  21/03/2020

  Door de corona zijn we als PKN Duiven niet in staat om naar de kerk te gaan om de kerkdienst te bezoeken. Onze voorgangster, Jolande van Baardewijk, heeft daarom in een lege kerk deze dienst verzorgd. Naast de podcast Is dit ook te vinden via YouTube via bijgaande link: https://www.youtube.com/watch?v=OzRq9HipEyA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WcMDxQN9EJuhPpkPxy9TCT3bwWHA9cgsG4b4bTxxz6U2xeiQpjCnCRGw Liturgie 22-03-2020 4de zondag in de 40-dagentijd, Laetare, Klein Pasen/Halfvasten Welkom bemoediging en groet Muzikaal intermezzo door Willem Lindeman Muzikaal moment Liedboek 939 ‘Op U alleen’ Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij Uw hand, U blijft nabij. Uw vrede diep, Uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta. U werd een mens, U daalde neer, in onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, verrezen Heer, die ons van elke vloek bevrij

 • 15 maart 2020

  15 maart 2020

  18/03/2020

  'Dit is de derde zondag van de veertigdagentijd en de eerste van de Corona-quarantaine'. De naam van deze zondag is 'Oculi': 'ogen'. Lezingen: Ex. 17: 1-7 en Joh. 4 Het openingslied heet ‘De lente is gekomen’ (lied André Troost, op de melodie van ‘Die winter is vergangen’) 1. De lente is gekomen met vogels vliegensvlug – die fluiten in de bomen het paradijs terug; de bloemen, rode, gele, de tulp, de hyacint, voorzeggen met zovele het voorjaar dat begint. 2. De lente is gekomen, wij zijn de winter moe; wij trekken als de vogels naar zon en zomer toe. En wat er ook gebeure, de vrieskou van verdriet zal rood van vreugde kleuren – de winter wint het niet! 3. De lente is gekomen, een wending in de tijd; God zal de aarde kronen met warme vrolijkheid – de Zon is al verrezen: de Zoon is opgestaan – de wereld zal genezen, de hemel opengaan! Dit is een bijzondere opname. Omdat de opname van zondag 15 maart niet was gelukt heeft Jolande de dienst opnieuw gedaan met hulp

 • 8 maart 2020

  8 maart 2020

  14/03/2020

  Bij de evangelielezing van zondag 8 maart heb ik altijd een gevoel van “mogen wij dat wel ... zien?” Is dit niet eigenlijk te intiem? Schenden we Jezus’ privacy niet wanneer we dit ‘voor ons zien’, en dan óók nog ‘er over gaan praten’? Dat intieme gedeelte, waar verteld wordt hoe Jezus met zijn drie trouwste leerlingen een berg op klimt en hoe daar een wel heel bijzondere ontmoeting voor Hem plaats heeft: een ontmoeting met Mozes en Elia. Het lijkt een visioen van die drie apostelen...En als Petrus dan het waagt iets te zeggen..., spat het hele beeld als een zeepbel uit elkaar; nee,...wordt het opgeborgen in een wolk. Zo teer was het. Mogen wij er dan wel over praten? Het is zo teer en zo intiem...Of is het toch de bedoeling, misschien tóch..., of júíst,...dat wij er kennis van nemen? Maar waarom...en hoe dan? Hans Brezet

 • 1 maart 2020

  1 maart 2020

  14/03/2020

  De eerste zondag van de 40dagentijd, de tijd van verstilling en voorbereiding op Pasen. We lezen dan uit Lucas 4 en Hebreeën 4. Soms ben je kwetsbaar, in een lastige, schijnbaar onoplosbare situatie. Dan voel je je aangevallen en verzucht je misschien: wie neemt het voor me op? Wie lost dit voor me op? Je kunt je dan verlaten voelen. De woestijn in Lucas 4 staat voor verlatenheid. Ook Jezus maakte dit mee. Als Jezus door dit verlaten zijn heen is gegaan en de aanval heeft doorstaan, komt Hij aangesterkt weer onder de mensen terug. Als beginnend rabbijn leest hij in de plaats, waar Hij opgroeide de boekrol op de sabbat aan om zijn leesbeurt uit te voeren: het blijkt Jesaja 60 te zijn. Jezus betrekt deze tekst ‘De Geest van de Heer heeft mij gezalfd’ op zichzelf. En dat wordt Hem niet door iedereen in dank afgenomen... In Hebreeën 4:14 zien we, hoe Jezus door de hemel gegaan is, voor ons. Hij is toch in de verlatenheid, de woestijn geweest? Hoezo de hemel? Liggen hemel en hel dan zo dicht bij elkaar? Hij is vo

 • 23 februari 2020

  23 februari 2020

  23/02/2020

  Anton Metske gaat voor tijdens deze dienst.

 • 16 februari 2020

  16 februari 2020

  23/02/2020 Duration: 57min

  Zondag 16 februari is een ‘vanouds’ Rondom 4-dienst. Edoch is er maar 1 vierjarige. Met de kinderen wordt getekend en geknutseld in de kinderkerk en deze nieuwe 4 jarige wordt daar welkom geheten. Gezellig als er dus dan ook meer kinderen komen! Ouders... In de voorbereiding heeft cluster Vieren besloten de dienst ietwat te verbreden: tijdens het moment dat we anders naar de preek gaan luisteren, gaan we schrijven en tekenen. We geven invulling aan Jezus’ oproep om ‘wat God van ons vraagt beter te doen dan de Farizeeën en wetgeleerden’. Dit naar aanleiding van Math. 5: 17-26. De Schriftgeleerden (zoals in de oude vertalingen staat) waren schrijvers, rabbijnen, die elke punt en komma van het Oude Testament kenden. Ze schreven dat Oude Testament ook eindeloos over. Wij krijgen de Bijbel kant en klaar aangeleverd. We gaan kijken naar wat in het Oude Testament staat, vooral in het oudste stuk, in de 10 geboden. Daaraan geven we met Jezus’ bril op nieuwe invulling voor nu. Zo oefenen we Bijbel lezen anno 2020. Het

 • 9 februari 2020

  9 februari 2020

  23/02/2020

  Johan Lotterman is onze voorganger in deze dienst.

 • 2 februari 2020

  2 februari 2020

  23/02/2020 Duration: 01h10min

  In deze dienst is onze eigen predikant, Jolande van Baardewijk, onze voorganger.

 • 26 januari 2020

  26 januari 2020

  23/02/2020 Duration: 54min

  De vierde zondag van Epifanie. Jezus is met zijn werk onder de mensen begonnen. Hij verkondigt Gods liefde en genade met woorden en tekenen. Daarmee staat hij in de lijn van de profeten van het oude Israël, waarin ook Jesaja een plek heeft. Beide mannen staan deze zondag centraal in de lezingen. Ze weten zich geroepen door God. Van Jezus horen we dat hij daarbij leerlingen om zich heen verzamelt. Hij wil ‘vissers van mensen’ van hen maken om zijn boodschap te verspreiden. Wanneer we dat verhaal naar deze tijd doortrekken en we er onszelf in plaatsen, wie zou je dan willen zijn? Identificeer je je met de visser of misschien met de vis die gretig toehapt of schiet je liever tussen de mazen van het net door omdat je het aas niet (meer) aanlokkelijk genoeg vindt? Meinie Visser-Schram, kerkelijk werker

 • 12 januari 2020

  12 januari 2020

  12/01/2020 Duration: 01h06min

  De Epifaniezondagen hebben hun vaste thema’s. Na de verschijning van het licht in de ster van Bethlehem volgt vandaag het verhaal van de doop van Jezus (Mat. 3: 13-17). Kenmerkend is het verzet van Johannes de Doper. De vraag van Jezus botst met zijn visie. Veel mensen willen graag God ervaren, maar dan wel onder hun eigen voorwaarden. Zonder contact te maken met hun eigen zon- en schaduwkanten. Onvermijdelijk komt onze eigen doop in beeld. Want in de doop mag alles aan het licht komen en worden we aanvaard als Gods kinderen. Ds. Peter van den Berg

 • 5 januari 2020

  5 januari 2020

  12/01/2020 Duration: 01h09min

  Nieuwjaarsdienst met ds. Jolande van Baardewijk. In deze dienst nemen we afscheid van Paula Heine als diaken/scriba.

 • 25 december 2019

  25 december 2019

  12/01/2020 Duration: 01h18min

  Kerstviering voor oud en jong o.lv. ds. Jolande van Baardewijk. ‘Sta op en schitter!’

 • 24 december 2019

  24 december 2019

  12/01/2020 Duration: 51min

  Onze kerstnacht-samenkomst.

page 1 from 13

Informações: