Synopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodes

 • 22 december 2019

  22 december 2019

  12/01/2020 Duration: 52min

  Tijdens de vierde zondag van advent is drs. Theo Menting onze voorganger.

 • 15 december 2019

  15 december 2019

  20/12/2019

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baardewijk, gaat voor in de derde zondag van advent.

 • 8 december 2019

  8 december 2019

  20/12/2019

  Tweede advent waar vandaag Drs. Johan Lotterman de voorganger is.

 • 1 december 2019

  1 december 2019

  20/12/2019

  Eerste Adventsdienst m.m.v. gospelkoor YES, een prachtige start van de Advent! We lezen Micha 2, waar God onderdrukkers de wacht aanzegt en waar Micha voor gek verklaard wordt door eigen volksgenoten. Toch meent God zijn profetieën, als de onderdrukkers doorgaan, wel echt en ook het voorzegde oordeel. Maar ook geeft God toekomstperspectief: vrede in het land! Micha geeft licht namens God. Zo leven we uit naar Christus’ koms

 • 24 november 2019

  24 november 2019

  26/11/2019

  Ds. Jolande gaat voor op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tekst: Openbaring 3: 7-13, de brief van Johannes aan de gemeente van Filadelfia (Turkije), die Christus aan Johannes opdraagt om te schrijven. Wie overwint, zal door God beloond worden een zuil in Zijn tempel en Zijn stad, met inscriptie: beschermd en geëerd met Gods naam en die van Christus! Op zondag worden de namen genoemd van wie overleden, hun doop-, voor- en achternamen. Namen zijn vaak vol betekenis en verwijzing. Ze verwijzen naar onze afkomst (familie-namen!) of naar de Bijbel. Zo drukken ze hoop uit, van wie de naam gaf en koos! Namen laten ook zien, waar we op vertrouwen en van wie we bescherming verwachten. Namen lijken een langer leven dan ons aardse leven beschoren, als ze op grafstenen gegrift en in registers genoteerd staan. Maar voorbeelden genoeg te noemen waar namen ‘gewist’ zijn, iemands bestaan vergeten moest worden. God belooft ons een eeuwig genoemd worden en een eeuwige inscriptie in Zijn tempel in het hemels Jeruzalem!

 • 17 november 2019

  17 november 2019

  20/11/2019

  Deze zondag gaan we het beroemde verhaal van Mozes horen, die door God bij de brandende braamstruik gevraagd wordt naar Egypte terug te keren en zijn volk te redden. Maar hij voelt zich niet ‘als zijn volk’, hij groeide ergens anders op. Wordt hij wel geaccepteerd? Andersom kunnen wij ons afvragen: laten we mensen toe, die anders denken dan ‘ons eigen volk’? Mozes durft te gaan, als God Zijn naam noemt: Ik ben die er zijn zal. Mirjam Verschure

 • 10 november 2019

  10 november 2019

  20/11/2019

  De dank- en oogstdienst. DThema: ‘samen delen’! Tekst: Lucas 17: 11-19, de genezing van de 10 melaatsen. Jolande van Baardewijk

 • 3 november 2019

  3 november 2019

  06/11/2019

  Dr. Jan Bloemendal is onze voorganger.

 • 27 oktober 2019

  27 oktober 2019

  06/11/2019

  27 oktober interactieve viering rond ‘Bijbel-zondag’: naar aanleiding van de Reformatie en hervormingsdag 31 oktober staat in deze viering ‘de Bijbel’ als boek centraal.

 • 20 oktober 2019

  20 oktober 2019

  06/11/2019

  Bidden heeft te maken met verlangen, van Jezus en van ons. Het verlangen naar recht en vrede, het verlangen naar geluk en toekomst, of Bijbels gezegd: het verlangen naar het Koninkrijk van God. Dat verlangen heeft de Bijbel in ons wakker geroepen, maar ook het besef dat het onze krachten te boven gaat. Bidden helpt om het vol te houden en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Bidden helpt om steeds weer onze aandacht en inzet te focussen. Maar het is ook een worsteling. In de Bijbelgedeelten van vandaag, Genesis 32: 23 – 29 en Lucas 18: 1 – 8, worden we daaraan herinnerd. Hoe houden we het vol om gemeente van Christus te zijn? Een hartelijke groet, Peter van den Berg

 • 13 oktober 2019

  13 oktober 2019

  06/11/2019

  Ds. Wilco van Wakeren gaat voor in deze dienst.

 • 6 oktober 2019

  6 oktober 2019

  08/10/2019

  Op zondag 6 oktober is het Israël-zondag en vieren we de maaltijd van de Heer. We lezen Lucas 17, over berouw en omgaan met vergeving. En Habakuk 3, Habakuk ’s klaaglied dat eindigt in volhardend hopen op God. Nog steeds staan we stil bij ons ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het Joodse volk overal op aarde en met Israël, met Joden en Palestijnen die daar wonen. We erkennen onze moeite met de strijd daar. Maar we kunnen bidden voor vrede voor Israël. Op dit moment is Nicole Schiffers, die ons op de inspiratie dag 10 februari vorig jaar heeft meegenomen in een workshop, in Israël. Zij maakt als kunstenares muurschilderingen in schuilkelders in Sederot, vlakbij de Gazastrook. In die schuilkelders brengen inwoners daar (te)veel tijd door om een heenkomen voor beschietingen en bombardementen vanuit de Gazastrook te vinden. Met deze muurschilderingen probeert ze hoop te verspreiden, te wijzen op alle leven vanuit onverwoestbare hoop die blijft, zolang er leven is en te wijzen op God, onze Schepper. Deze muurschilde

 • 29 september 2019

  29 september 2019

  04/10/2019

  Op zondag 29 september is ’s ochtends een dienst rond werelddiaconaat, de afronding van het project van Kerk in Actie in Nepal en India rond kinderen uit de textielindustrie helpen en vrouwen aan een menswaardig loon, ‘Fairtrade’. De teksten die we lezen, zijn Amos 6:1-8 en Lucas 16: 19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus.

 • 22 september 2019

  22 september 2019

  23/09/2019

  Jan-Martin Berghuis is deze zondag onze voorganger.

 • 15 september 2019

  15 september 2019

  23/09/2019

  In deze dienst is Roos van Doorn onze voorganger.

 • 1 september 2019

  1 september 2019

  23/09/2019

  Mirjam Verschure gaat voor op deze zondag: Waar ga je zitten op een verjaardag? Jezus doet een suggestie: “Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Maar wil je daar wel zitten? Bij die ene man, met wie je niets hebt? Bij die vrouw, wiens verhaal je nu wel kent? Of zit je toch liever bij degene die in het middelpunt van de belangstelling staat?

 • 18 augustus 2019

  18 augustus 2019

  26/08/2019

  In deze dienst zal ds. Keimpe Dijk onze voorganger zijn.

 • 11 augustus 2019

  11 augustus 2019

  26/08/2019

  “Staat je bewakingscamera wel aan .... ?” Vroeger zei je als je net 100 km gereden had naar je vakantiebestemming: “Schat, weet jij zeker dat we het gas uitgedraaid hebben?” Paniek! Terug rijden? Of dan de buren maar even bellen, of ze even willen gaan kijken ....? Maar tegenwoordig zijn velen van ons gelukkig van het gas af ... Maar nu is de paniekvraag: “Staat de bewakingscamera wel aan ...? ! En de kippenklok voor het licht in de voorkamer ...” Want je kan niet voorzichtig genoeg zijn! In de tijd van het Nieuwe Testament had je al die technische snufjes niet. Dan had je personeel, je slaafjes ... Als je rijk genoeg was tenminste. Een wereld van verschil! Maar wat gebleven is ... dat je altijd op je hoede moet zijn! Op zondag 11 augustus lezen we een verhaaltje van Jezus, waar dat ‘altijd op je hoede zijn’ een grote rol speelt ... Dat blijft dus actueel. Hans Brezet

 • 4 augustus 2019

  4 augustus 2019

  04/08/2019

  Tijdens deze diaconale viering is Anton Metske (Kruispunt Arnhem) onze voorganger.

 • 28 juli 2019

  28 juli 2019

  30/07/2019

  Op het rooster staat de lezing over Martha en Maria (Lucas 10). Het is zowel een vervolg als een tegenhanger van het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Verhalen over zorg. Veel gemeenteleden werken beroepshalve in de zorg, maar nog meer mensen zijn mantelzorger. Boven beide verhalen staat de uitspraak van Jezus: ‘Doe dat en u zult leven’. Maar wat is nu goede zorg? En zijn er grenzen aan de zorg? In deze dienst onder het motto ‘Zin in zorg’ denken we daarover met elkaar na. Misschien zijn er dan mensen die ik kan interviewen over hun zorgen voor? Als je me mailt, dan kunnen we overleggen: ds.petervandenberg@pgsoest.nl. Ds. Peter van den Berg

page 2 from 13

Informações: