Dev Note Podcast

#6 Devsummit, F8, GoogleIO, Microsoft BUILD

Informações:

Synopsis

Энэ удаагийн дугаарт технологийн салбарт болж буй хурал, танилцуулгууд, технологийн салбарт ямар шинэ технологиуд танилцуулагдсан бэ?, ямар шинэ боломжууд бидэнд гарч ирсэн бэ гэх зэрэг зүйлсийг ярилцлаа. Apple podcast | Google Podcasts | Spotify | Stitcher | Castbox GoogleIO Facebook F8 Microsoft BUILD Devsummit Pycon Red hat summit