Mom's Corner Podcast -

#20 Ойрхон төрсөн нь дээр үү? Эсвэл

Informações:

Synopsis

#Ойрхонтөрөлт Хэрвээ та ойрхон зайтай төрөх үү? Хол зайтай төрөх үү? гэж эргэлзэж байгаа бол энэ дугаарыг заавал сонсоорой. Нэгээс хоёр жилийн зайтай төрсөн дөрвөн ээж маань өөрсдийн туршлагаас хуваалцлаа. Дугаарт оролцсон Ц.Энх-Уянга, А.Өнөрмаа, Т.Алтанчимэг, Л.Мөнгөнчимэг нартаа маш их баярлалаа :)