Synopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodes

 • 1 november 2015

  1 november 2015

  05/11/2015 Duration: 01h01min

  Deze dienst staat in het het teken van de dankdag voor gewas en arbeid. Deze dankdag wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag danken we God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. De predikant die deze dienst voorgaat is ds. A. Hiemstra

 • 25 oktober 2015

  25 oktober 2015

  30/10/2015 Duration: 01h05min

  De lezingen zijn Psalm 61, Romeinen 5 vers 1 tot en met 5 en Lucas 6 vers 47 tot en met 49. Hierin gaat het over de hoge rots waarop wij veilig zijn en het fundament waarop wij mogen bouwen. David zingt: ‘breng mij op de rots hoog boven mij’. Paulus schrijft: ‘Dankzij onze Heer Jezus Christus hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is’. En Jezus zegt: ‘degene die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis het fundament op rotsgrond legde.’ Voor mij een wezenlijk en wonderlijk gegeven voor mijn geloof en werk en daar wil ik graag iets over vertellen. Predikant: Ds. Lisette van Buuren

 • 18 oktober 2015

  18 oktober 2015

  18/10/2015 Duration: 01h18min

  In het vorige nummer van Kerkmail@duiven schreef de ZWO-commissie al dat het thema van de ZWO-kerkdienst van 18 oktober zou zijn: “Er is hoop op een betere toekomst”. Nienke Lesuis zal in deze dienst aan de hand van foto’s laten zien hoe ver de situatie in Bhaktapur bij de school van de stichting SPMS na de grote aardbeving in Nepal van eerder dit jaar inmiddels is verbeterd. En het is fijn dat we hen nog verder kunnen helpen, dankzij de mooie opbrengst van de bazaar van zaterdag 10 oktober. Maar we moeten niet vergeten, dat ons geld daarin maar een hulpmiddel is. Het belangrijkste is het doorzettingsvermogen van de mensen van de stichting en de school daar in Nepal zelf. Zij, Urmila en haar medewerkers zijn degenen geweest die niet bij de puinhopen neer zijn gaan zitten. Zij zijn degenen die bijna beter tegen beter weten in moed hebben gevat om van de grond af opnieuw te beginnen. Zij zijn degenen, die constateren, dát er ‘hoop is op een betere toekomst’. In deze dienst van 18 oktober willen we proberen

 • 11 oktober 2015

  11 oktober 2015

  12/10/2015 Duration: 01h14min

  De ene lezing is Matteüs 21 vers 10 tot en met 17. Jezus heeft de marktkooplui uit de tempel verjaagd en mensen genezen. De kinderen in de tempel roepen dan ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ tot grote verontwaardiging van de hogepriesters en schriftgeleerden. Zij spreken Jezus hier op aan: ‘Hoort u wat ze zeggen?’, maar hij dient hen van repliek: ‘Jazeker! En hebben jullie nooit gehoord van: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Dat staat in Psalm 8, de andere lezing. De kinderen komen dichter bij het wonder dan de volwassenen. Predikant: ds. Lisette van Buuren

 • 4 oktober 2015

  4 oktober 2015

  03/10/2015 Duration: 01h14min

  In deze dienst is mevrouw J. Ronday onze voorganger. Lezingen: Jona 2 en Marcus 10.

 • 27 september 2015

  27 september 2015

  26/09/2015 Duration: 01h04min

  SCHRIFTLEZINGEN: 2 Koningen 2:1-18 Marcus 9:49,50 Psalm 84 Elia en Elisa lopen de weg van de intocht van het volk van God onder leiding van Jozua, naar het land van belofte.Het is de weg waar Elisa Elia moet loslaten. Eigenlijk is het een pelgrimsweg om te gedenken: de doortocht van de Schelfzee, tocht door de woestijn, de Tora. Op dat spoor zal straks Elisa terugkeren zonder Elia. Waarover zullen die twee gesproken hebben, onderweg? Hoe zwaar de taak is van de profeet, misschien? Iemand die naast je gaat, als een zware taak je wacht! Hoe waardevol is dat tot op de dag van vandaag! Indringend de vraag van Elia aan Elisa: 'Wat kan ik voor je betekenen?' Elisa vraagt om zijn geest! Uiteindelijk wordt dat zichtbaar in de profetenmantel van Elia voor Elisa! Een spoor van afscheid in verbondenheid is zo menselijk, zo herkenbaar ook voor ons vandaag aan de dag! Misschien kun je pas afscheid nemen. Loslaten vanuit verbondenheid. Soms zichtbaar gemaakt in de zegen! Daarover zal het ook gaan! Een inspirerende schrift

 • 20 september 2015

  20 september 2015

  19/09/2015 Duration: 01h07min

  Tijdens deze dienst is mevrouw drs. L. van der Laan onze voorganger.

 • 13 september 2015

  13 september 2015

  12/09/2015 Duration: 01h01min

  Het thema is het landelijke jaarthema: goede buren. Buren zijn degenen die om ons heen wonen, voor, achter, links en rechts naast ons. Degenen die ‘het naast bij huis zijn’ staat er letterlijk in het Hebreeuws, in Exodus 12 vers 4. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt ‘naaste buren’. In het Grieks heeft het woord voor naaste (plèsion) de algemene betekenis van dichtbij. Zelfstandig gebruikt wordt het: medemens, volksgenoot, broeder, vriend of nabestaande. En dus ook wel: buur. De lezing is Lucas 10 vers 25 tot en met 37, over de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt deze gelijkenis naar aanleiding van de vraag ‘Wie is mijn naaste?’. En het grote gebod, God en die naaste liefhebben, is ook: voor God en medemensen een goede buur zijn. Predikant: ds. L. van Buuren

page 13 from 13

Informações: