Synopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodes

 • 6 maart 2016

  6 maart 2016

  07/03/2016 Duration: 01h09min

  De bedoeling is dat op zondag 6 maart een aantal vragen gesteld worden naar aanleiding van het Bijbelverhaal over de inmiddels gevangen genomen Johannes de Doper. Het staat te lezen in Matteüs 11: 2-6. Vervolgens zullen een aantal gemeenteleden op die vragen reageren. Hier volgt het verhaal: 'Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: “Bent u degene die komen zou of moeten we en ander verwachten?” Jezus antwoordde: “Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws (het evangelie) verkondigd. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.”‘ 1. Uitgangspunt: de vraag van Johannes de Doper aan Jezus: Bent u nu degene die komen zou of moeten we nog een ander verwachten? Wat voelt/denkt u bij deze vraag? 2. Johannes was teleurgesteld in Jezus, had er meer van

 • 28 februari 2016

  28 februari 2016

  28/02/2016 Duration: 01h14min

  In deze dienst gaat mevrouw M.R. de Vries voor

 • 21 februari 2016

  21 februari 2016

  21/02/2016 Duration: 01h14min

  Graag ga ik aan het begin van een periode als interim predikant in uw gemeente voor in deze kerkdienst. Het lijkt mij fijn om u en jou te ontmoeten in de setting van een kerkdienst en daarna te ontmoeten bij koffie/thee/limonade. Ook hecht ik er waarde aan om een moment van 'tijdelijke' verbondenheid aan de Protestantse Gemeente van Duiven te markeren, met daarbij betrokkenheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lelystad en Duiven. De lezing voor de zondag, aansluitend bij het Kind op Zondag project, is: Lucas 9:28-36. Een goede voorbereiding wens ik u en jullie toe. Op een later moment zal ik mij ook via het kerkblad wel nader voorstellen, zodat u en jij straks bij een gezicht ook een verhaal hoort. Vriendelijke groet, ds. Dirk Wolse

 • 14 februari 2016

  14 februari 2016

  14/02/2016 Duration: 01h11min

  In deze 1e zondag in de 40-dagentijd gaat mw. G. Heijnen uit Aalten voor.

 • 7 februari 2016

  7 februari 2016

  07/02/2016 Duration: 01h15min

  Thema: Horen en doen Kerk in actie. Dat klinkt als twee maal dubbel op. Want kerk zijn is immers in actie zijn. Wie aangeraakt is door Gods Geest kan toch niet stil blijven zitten. Die trekt erop uit, wordt actief, zoals de leerlingen, om visser van mensen te worden. Maar dan wel in alle bescheidenheid. Daarom past de tekst van Prediker zo goed bij de evangelielezing. De wijsheid van Prediker wijst ons erop dat we elkaar nodig hebben, visser en vis. We zoeken elkaar niet alleen maar op om aan elkaar te verdienen, uit een soort paternalisme, maar omdat mensen elkaar nodig hebben. Mensen hebben elkaar nodig om samen te werken aan welzijn en geluk, aardewijd en aardebreed. Predikant: Mv. T.M. Werner

 • 31 januari 2016

  31 januari 2016

  31/01/2016 Duration: 01h09min

  Een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen stad, daar gaat Lucas 4: 21-30 over. Als mensen in onze directe omgeving ons van een goedbedoeld advies voorzien, kunnen we denken: “Bemoei je er niet mee!” Terwijl we er wel oren naar hebben als een ander het zou zeggen. Hoe komt het toch dat we een profeet uit eigen stad niet eren? Daar gaan we over na denken. Deze dienst wordt opgeluisterd door het prachtige gospelkoor ‘Yes’. Komt dat zien, komt dat horen! Mirjam Verschure

 • 24 januari 2016

  24 januari 2016

  24/01/2016 Duration: 01h10min

  Op de derde zondag van Epifanie lezen we Lucas 4, 14-21, over Jezus die begint met zijn optreden in Kafarnaüm en de dorpen in de omgeving. Hij raakt bekend als rabbi die door allen wordt geprezen. Dan komt hij in de stad Nazareth, waar hij opgroeide en hij leest daar in de synagoge een tekst uit Jesaja 61 over de Geest die op hem rust. En hij besluit met de woorden: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”. En ook daar in Nazareth luisteren de mensen aanvankelijk. Deze zondag zullen we een aantal kerkenraadsleden herbevestigen. Na een periode van vier jaar hebben zij aangegeven nogmaals beschikbaar te zijn voor kerkenwerk. Dat geldt voor de ouderlingen Hans Cok en Paul Vlaardingenbroek, voor de ouderling-kerkrentmeester Jan Mondria en voor de diakenen Paula Heine en Hans Wieser. Daarnaast zullen we Meinie Visser bevestigen als ouderling. Dominee: A. Hiemstra

 • 17 januari 2016

  17 januari 2016

  17/01/2016 Duration: 50min

  Als Jezus iets zichtbaar maakt van de hemel op aarde, zoals te Kana, dan licht, als het ware, het Koninkrijk op! Deze periode van het kerkelijk jaar draagt de naam EPIFANIE (Verschijning). Een lichtspoor wordt zichtbaar. Als er één profeet is, die veel aandacht heeft voor licht, dan is dat wel deze Jesaja. Deze lezing is de laatste van de zeven profetische lezingen, waarmee elk jaar in de synagoge wordt stilgestaan bij de verwoesting van de Tempel. De lezing uit het vierde evangelie is de eerste van de zeven tekenen die Jezus doet. Overigens vind ik het zo inspirerend om in deze vaak bange tijd, de tijd waarin gerechtigheid dan hier, dan daar, met voeten getreden wordt, ons te verdiepen in het vieren en de vreugde te KANA! Hoe passend om stil te staan bij de WERELDGEBEDSDAG! Het is deze paus Franciscus die zei: vrolijkheid en barmhartigheid, daarop komt het aan! En hij maakt het zichtbaar! En wij, vanmorgen, zo hoop ik, in de lezingen en liederen. LEZINGEN: Jesaja 62:1-5 Johannes 2:1-11 & Psalm 96 Käti

 • 10 januari 2016

  10 januari 2016

  10/01/2016 Duration: 58min

  Deze zondag wil ik met u lezen en overdenken: Romeinen 1, 8-17. Het leven waarin wij leven, dat lijkt alleen zinvol als je ertoe doet, als iets nut heeft. Het is net alsof je van jezelf een merk moet maken. Wat is het dan heerlijk dat er bijvoorbeeld nog die teksten van Paulus zijn, die schrijft: besef dat jouw leven ertoe doet, louter en alleen al omdat je leeft. Met dit pareltje gaan we deze morgen aan de slag. Ds. Dick Juijn (Velp)

 • 3 januari 2016

  3 januari 2016

  03/01/2016 Duration: 01h08min

  De eerste dienst in het nieuwe jaar, waarvóór en waarnà we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, of ‘veel heil en zegen’, of hoe je het ook maar formuleren wilt. Het lezingenrooster vraagt ons ieder jaar op die eerste zondag van het jaar het verhaal van de Wijzen uit het Oosten te lezen, Mattheüs 2 : 1 – 12. Het is niet gemakkelijk daar ieder jaar iets nieuws aan te ontdekken. Toen ik daarover aan het nadenken was, bracht de post ons een nieuwjaarsbrief van een vriendin uit Zwitserland, die daarin een lied had afgedrukt dat ik niet kende, en dat begint met “Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist.”. Dat lied sprak mij erg aan. Ik heb er nog geen Nederlandse vertaling van gevonden, wat jammer is, want de melodie is bij ons wel bekend. Maar het hielp mij wel om te ontdekken, hoe de Wijzen ons kunnen helpen om het nieuwe jaar met goede moed binnen te gaan ... Hans Brezet

 • 31 december 2015

  31 december 2015

  01/01/2016 Duration: 59min

  Deze oudejaarsviering ziet er anders uit dan andere kerkdiensten. Deze keer staat er een zevenarmige kandelaar in ons midden. Tijdens de viering zullen we de zeven kaarsen één voor één aansteken. Ze symboliseren zeven gebieden van licht en schaduw in het jaar dat nu eindigt. Zo staan we stil bij de spanningen in de grote wereld èn bij de mooie momenten in diezelfde wereld - bij beide branden we een kaars. Dat doen we ook als we in stilte denken aan de geliefden die ons in de familie-, vrienden- en kennissenkring ontvielen èn ook als we stilstaan bij de nieuwe generatie die werd geboren. Daarna ontsteken we kaarsen als we denken aan persoonlijke momenten van kleine en grote teleurstellingen en aan die van hoopvolle en hartverwarmende dingen in onze levens. Tenslotte ontsteken we de middelste, de zevende kaars als een symbool voor de Schrift, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik hoop met u op een gezegend samenzijn in deze laatste kerkdienst van 2015. Ds. Paul Moet, Velp

 • 27 december 2015

  27 december 2015

  27/12/2015 Duration: 58min

  Simeon en Anna, twee trouwe getuigen uit Israël die leefden in verwachting. En die nu inderdaad het kind herkennen en het als eersten mogen zegenen. Zo treedt uit de schoot van Israël, in de eerste plaats voor dit Israël zelf, dit kind dat de koning zal zijn voor heel de wereld. Via de armen van Simeon en Anna de wereld tegemoet: dat is de plaatsbepaling van Gods heil. Dat gaat door diepe dalen. De duisternis tegemoet. En toch wordt het gedragen door de vreugde dat God naar ons heeft omgezien. Ds. Wessel ten Boom

 • 25 december 2015

  25 december 2015

  25/12/2015 Duration: 01h30min

  Wie een kwartier voordat deze dienst begint al in de kerk is, kan niet alleen de beste plaatsen krijgen, maar ook gelijk al meezingen. Want we beginnen vooraf met een paar bekende meezingers, die trouwens in de dienst zelf ook niet zullen ontbreken! Het is niet altijd gemakkelijk om zo’n oud verhaal, waar een zweem van romantiek en nostalgie om heen is gekomen, te verbinden met onze wereld van nu: een wereld van twitter en facebook maar tegelijk van een hunkering naar licht, troost en uitzicht. De adventsweken hebben voor de kindernevendienst al in het teken gestaan van “TIJD VOOR HET LICHT”. Dat hebben we als voorbereidingsgroep ook gekozen als thema van deze kerstmorgendienst. Want het wordt langzamerhand wel tijd, dat er LICHT in de duisternis komt. En dat in een tijd, dat er zóveel soorten lampen te koop zijn voor allerhande verschillende doeleinden. Daarom lezen we ook niet alleen het bekende geboorteverhaal uit Lucas 2, maar ook de manier waarop de evangelist Johannes aan het begin aan zijn evangelie d

 • 20 december 2015

  20 december 2015

  20/12/2015 Duration: 01h19min

  In deze dienst gaat ds. van Gelderop uit Vaassen voor. ‘De achtste dag klinken er woorden van hoop, een vader kan zingen van redding en troost. Want God laat hem weten: jouw kind wijst de weg. Profeet zal hij heten. Zo is het gezegd.’ Door de lengte van de dienst is het laatste deel van de dienst niet opgenomen.

 • 13 december 2015

  13 december 2015

  13/12/2015 Duration: 01h04min

  De voorganger in deze dienst is ds. K. Dijk

 • 6 december 2015

  6 december 2015

  06/12/2015 Duration: 01h10min

  De voorganger in deze dienst is ds. Loeki van der Laan. In de preek wordt een schilderij getoond waar over een deel van preek gaat. Via bijgaande link kunt het schilderij ook bekijken: http://www.beeldmeditaties.nl/0/3/60/0367.php In haar preek verwijst de dominee daarnaast naar een jongen en haar vader die worden geïnterviewd rondom de aanslagen in Parijs. Via bijgaande link kunt u het filmpje terugzien: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/17/kijken-vader-legt-zoontje-aanslagen-uit-zij-hebben-wapens-maar-wij-bloemen

 • 29 november 2015

  29 november 2015

  29/11/2015 Duration: 01h10min

  De voorganger voor deze dienst is ds. P.J. Moet.

 • 22 november 2015

  22 november 2015

  22/11/2015 Duration: 01h19min

  Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als voorgaande jaren gedenken we tijdens de kerkdienst de overledenen van het afgelopen jaar. Dit jaar gaat de heer Paul Simons uit Wijchen voor. Het onderstaande toepasselijke gedicht ontvingen we van mevr. M. Boon. De Gestorvene Zeven maal om de aarde gaan, Als het zou moeten op handen en voeten; Zevenmaal om die ene te groeten Die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde gaan. Zeven maal over de zeeën te gaan, Schraal in de kleren, wat zou het mij deren, Kon uit de dood ik die ene doen keren. Zeven maal over de zeeën gaan Zeven maal om met z’n tweeën te staan. Tekst: Ida Gerhardt

 • 15 november 2015

  15 november 2015

  15/11/2015 Duration: 01h07min

  Een interactieve eredienst onder leiding van onze oud-voorganger ds. Peter van den Berg. De lezing van deze dienst is van Romeinen 8:31 e.v.

 • 8 november 2015

  8 november 2015

  08/11/2015 Duration: 58min

  Achtste zondag van de herfst. Of is het een zondag van de kentering, die laatste zondagen naar advent toe? Er verandert wat: kortere dagen, langere nachten! SCHRIFTLEZINGEN: Leviticus 19:1,2, 9-18 & Marcus 12:28-34 Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde als er momenten zijn in de tijd! Jane Austen (1775-1817) In beide lezingen gaat het om liefde tot God en de naaste! Hoe geef je dat vorm in je leven, vandaag! Liefde geven is een levenshouding! Daarbij gaat het om bewogenheid met kwetsbare mensen. Dat is toch de levensstijl van de messiaanse gemeente! Hier en nu! Het wordt zeker zichtbaar in de Tafeldienst. Liefhebben is de opdracht aan het volk van God! Daarom: laat wat achter van de oogst voor wie leven met een tekort! Let eens op de tien woorden, zoals weergegeven in het boek Leviticus. Men veronderstelt nu, dat ze geschreven zijn met het oog op kinderen. Ook zij leren toch wat liefhebben is? Waar heeft men dat van afgeleid? * Eer uw moeder en uw vader. De moeder gaat voorop

page 12 from 13

Informações: